ماشین ظرفشویی و 10 نکته ی مهم درباره ی آن

ماشین ظرفشویی و 10 نکته ی مهم درباره ی آن

سعی کنید از تمام ظرفیت ماشین ظرفشویی استفاده کنید حتما ظروف را قبل از قرار دادن داخل دستگاه از غذا پاک کنید سعی کنید بعد از هر بار استفاده دستگاه را تمیز کنید از قرص و سایر شوینده ها به مقدار کافی استفاده کنید برای خشک کردن یا از سیستم خشک کننده خود دستگاه یا از باز کردن درب دستگاه استفاده کنید