دستگاه مخلوط کن ،برای مخلوط کردن مایعات و همچنین جهت خرد یا آسیاب کردن گوشت ،سیب زمینی ،پیاز،مغز گردو،برنج،ادویه و اجسام سخت به کار می رود.

مخلوط کن