همزن یا میکسر یکی از لوازم خانگی است که برای همزدن شدید،مخلوط کردن یا یکنواخت کردن غلظت مواد مخلوط شده استفاده می شود.

همزن برقی 

لیست مقایسه محصولات

انصراف