کالای بانه

فروش آنلاین و حضوری لوازم خانگی در بانه

کالای بانه

شماره حساب ها

جهت پرداخت هزینه از شماره کارت های زیر استفاده نمایید.

شماره کارت بانک اقتصاد نوین: 6274121163248255 – محمد حسن پناه

شماره کارت بانک صادرات : 6037691703177808 – لقمان عبداللهی

شماره کارت بانک ملی : 6037991843917521 – لقمان عبداللهی

پاسخ دهید